Om Glaskedjan

glaskedjan

Glaskedjan är ett för glasbranschen unikt samarbete lokala glasmästerier emellan. Samarbetet drivs i form av ett aktiebolag där företagen blir delägare och på så vis får såväl beslutanderätt som del i Glaskedjans resultat. Målet är att vara en samarbetsorganisation som skapar tillväxt för det lokala företaget med bibehållen självständighet men med samma kraft som vore vi ett och samma bolag

Lokala glasmästerier i samverkan!

Glaskedjan är en av Sveriges största kedjor i glasbranschen. Eftersom alla enheter ägs av den lokala glasmästaren är vi en kedja med stor lokal kännedom och gedigen erfarenhet.

Vi kan glas!

Att anlita ett av våra glasmästerier innebär att du alltid får gott hantverkskunnande, hög kompetens och lokal anknytning samtidigt som du får tryggheten och styrkan från det samarbete som Glaskedjan innebär. Detta, i kombination med vårt genuina engagemang för dig som kund, skapar goda förutsättningar för att vi alltid ska kunna hjälpa dig på bästa sätt, oavsett om det gäller lagning av stenskott, nya hyllplan till kylskåpet eller inglasning av din altan!

Glaskedjans delägare:
  • Är auktoriserade bilglasmästare och medlemmar i Glasbranschföreningen.
  • Är ISO-certifierade enligt ISO9001 och ISO 14001.
  • erbjuder alltid fackmannamässigt utförda montage av bilglas och övriga produkter.
  • Arbetar aktivt för att möta framtidens utmaningar inom alla produktområden såsom bilglas, inglasningar, solskydd, inredningsglas mm.
  • Strävar alltid efter bästa möjliga kvalitet på alla produkter och tjänster.
  • Tar hänsyn till miljön i såväl beslutsfattande som utförda arbeten och övriga handlingar. Detta med syfte att genom ständiga förbättringar minska vår miljöpåverkan.
  • Verkar aktivt för att utveckla glasbranschen.