ROT-avdrag

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som ROT-arbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger och bor i eller har som fritidsbostad. 

Husarbete är ett sammanfattande begrepp för ROT-arbete och RUT-arbete. ROT är en förkortning för Reparation, Om- och Tillbyggnad. Skattereduktion ges för halva arbetskostnaden. Material- och resekostnader i samband med ROT-arbetet ger inte rätt till skattereduktion. Grundregeln för husarbete är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad.

Villaägare och bostadsrättsinnehavare får göra ett skatteavdrag med 50% av arbetskostnaden på belopp upp till maximalt 100 000 kronor när man anlitar en hantverkare för renovering, ombyggnad eller tillbyggnad av sin bostad. Avdraget gäller enbart arbetskostnaden, inte material. ROT-avdraget är kopplat till den enskilda individen. Är man två delägare till huset/bostadsrätten kan man totalt få en skattereduktion på 100.000 kronor om arbetskostnaden uppgår till totalt 200 000 kronor. Även arbeten som utförs i ett fritidshus omfattas, så länge man själv som privatperson står som ägare till det och det enligt fastighetstaxeringen är klassat som småhus.

Följande räknas som husarbete:

  • reparation och underhåll, ombyggnad, tillbyggnad (ROT-arbete)
  • hushållsarbete som städning, klädvård, enklare trädgårdsarbete samt barnpassning och annan tillsyn (RUT-arbete)

Enligt den s.k. fakturamodellen faktureras du som kund hela ersättningen för arbetet minskad med det belopp som motsvarar halva arbetskostnaden inklusive moms, dock högst 50 000 kr per individ.

Om du anlitar oss för arbete som är berättigat till ROT-avdrag, fyll i och ta med vår ROT-blankett till oss där du fyllt i uppgifter om dig och din fastighet. Du kan välja att fylla i den på datorn för att sedan skriva ut den, eller skriva ut den som den är och sedan fylla i den med penna.

Komplett information om husarbete och ROT-avdrag hittar du på skatteverkets hemsida!

Glaskedjan om Rot-avdrag

ROT-kalkyl – räkna ut din skattereduktion ROT-klausul – ”Uppgifter för skattereduktion för ROT” enl fakturamodellen

Glaskedjans ROT-avdrags blankett!