Plast (akryl) limning

Akryllim  Akryllimmerna är i många fall ett bra komplement till epoxilimmer. Akryllimmer är kostnadseffektiva, lättarbetade och ger en enklare förvaring och hantering.