Solskydd

Energisparglas & Solskydd

Det kostar idag ganska stora pengar att såväl värma som att kyla våra fastigheter. Med dagens toppmoderna belagda glas kan man hålla kvar värmen inomhus på vintern, och hålla värmen ute på sommaren. Man siktar idag på att skapa ett så behagligt inomhusklimat som möjligt, året om och med så låg miljöpåverkan som möjligt, d.v.s. med lägsta möjliga energiförbrukning. Energisparglas är vanligt floatglas som beläggs med ett tunt metallskikt som reflekterar den långvågiga rumsvärmen tillbaka in i rummet, men släpper in den kortvågiga solenergin.

De moderna energisparglasen har medfört en ökad användning av glas i alla typer av byggnader. Energiglas finns i två huvudtyper, mjukbelagda och hårdbelagda. De mjukbelagda glasen används enbart till isolerglas och har ett bättre U-värde jämfört med de hårdbelagda energiglasen. Detta glas används, i huvudsak, när det är viktigt att förbättra U-värdet på ett enkelglas.

Solskyddsglasen kan delas in i absorberande genomfärgade glas, samt reflekterande glas (mjuk- och hårdbelagda). För att göra det enklare att bygga in så många funktioner som möjligt i ett isolerglas, finns det även kombinerade solskydds- och energiglas.
Tekniken att belägga glas med tunna metallbeläggningar har gjort det möjligt att kombinera solskydd och energiglas till ett s.k. högprestandaglas. Dessa glas är optimerade för att släppa in maximalt med synligt ljus, men utestänga solvärmeinsläppet och dessutom reflekteras den långvågiga rumsvärmen tillbaka in i rummet.

Det vanligast förekommande belagda glaset är idag det vi i dagligt tal kallar energisparglas eller energiglas. Energiglaset är idag standard i de flesta fönstertillverkares utbud. Energiglaset finns i två utföranden. Dels den ”mjukbelagda” varianten som är effektivast och avsedd att användas i isolerglasutförande. Dels det ”hårdbelagda” glaset som man med fördel kan glasa i enkelglasutförande i t.ex. äldre kopplade konstruktioner. Energiglas, oavsett variant, syftar naturligtvis till att förbättra fönstrets U-värde och med det minska värmeförlusten genom detsamma.

IN PÅ ENERGIGLAS?