Energiglas

Energiglas

När man renoverar äldre 2- eller 3-glasfönster till fönster med energiglas får man fönster som håller värmen kvar inomhus. Detta utan kostsamma fönsterbyten med ev. förändringar av fasaden som följd. Renoveringen gör helt enkelt dina gamla fönster lika vackra som förr, men bättre och mer energibesparande!

Vanligt fönsterunderhåll med skrapning, kittning och målning bör utföras cirka vart 10:e till 15:e år, men sparar ingen energi. Att samtidigt förbättra fönstren med energiglas sparar stora mängder energi till en mer kostnad som betalar sig relativt snabbt. Dessutom är det mycket billigare än att byta hela fönstret.

Det gamla innerglaset tas bort. Energiglaset placeras i den befintliga fönster karmen där det gamla innerglaset har suttit. Fönster karmar, foder m.m. förblir orörda och fasaden in takt. På detta vis minskas fönstrets ener giläckage med ca 50%.

Öppningsbara eller fasta fönster

Du väljer själv om fönstren ska vara öppningsbara eller fasta efter renoveringen. I det senare fallet byggs fönstret om till ett fast parti med högvärdiga energiglas. Metoden passar väldigt bra till balkongpartier och stora fönsterbågar.

Det är också en lämplig åtgärd vid fönster på låg höjd där man kommer åt att putsa glasen utifrån. Fördelarna med fasta bågar är bl.a. mindre ytor att putsa och ökad säkerhet.

 

 

Det kostar idag ganska stora pengar att såväl värma som att kyla våra fastigheter. Med dagens toppmoderna belagda glas kan man hålla kvar värmen inomhus på vintern, och hålla värmen ute på sommaren. Man siktar idag på att skapa ett så behagligt inomhusklimat som möjligt, året om och med så låg miljöpåverkan som möjligt, d.v.s. med lägsta möjliga energiförbrukning. Energisparglas är vanligt floatglas som beläggs med ett tunt metallskikt som reflekterar den långvågiga rumsvärmen tillbaka in i rummet, men släpper in den kortvågiga solenergin.

De moderna energisparglasen har medfört en ökad användning av glas i alla typer av byggnader. Energiglas finns i två huvudtyper, mjukbelagda och hårdbelagda. De mjukbelagda glasen används enbart till isolerglas och har ett bättre U-värde jämfört med de hårdbelagda energiglasen. Detta glas används, i huvudsak, när det är viktigt att förbättra U-värdet på ett enkelglas.

Solskyddsglasen kan delas in i absorberande genomfärgade glas, samt reflekterande glas (mjuk- och hårdbelagda). För att göra det enklare att bygga in så många funktioner som möjligt i ett isolerglas, finns det även kombinerade solskydds- och energiglas.
Tekniken att belägga glas med tunna metallbeläggningar har gjort det möjligt att kombinera solskydd och energiglas till ett s.k. högprestandaglas. Dessa glas är optimerade för att släppa in maximalt med synligt ljus, men utestänga solvärmeinsläppet och dessutom reflekteras den långvågiga rumsvärmen tillbaka in i rummet.

Det vanligast förekommande belagda glaset är idag det vi i dagligt tal kallar energisparglas eller energiglas. Energiglaset är idag standard i de flesta fönstertillverkares utbud. Energiglaset finns i två utföranden. Dels den ”mjukbelagda” varianten som är effektivast och avsedd att användas i isolerglasutförande. Dels det ”hårdbelagda” glaset som man med fördel kan glasa i enkelglasutförande i t.ex. äldre kopplade konstruktioner. Energiglas, oavsett variant, syftar naturligtvis till att förbättra fönstrets U-värde och med det minska värmeförlusten genom detsamma.


Alla hus läcker energi

Om du har traditionella fönster läcker ca 35% av värmen ut den vägen.
Det finns dock en smidig och effektiv lösning på hur du kan öka komforten inomhus samtidigt som du sparar både energi och pengar genom att minska detta läckage utan att byta ut dina fönster mot nya.

När man pratar om fönster och energibesparing tror många att man måste byta ut husets alla fönster. Det finns dock ett alternativ som är mycket billigare och ändå sparar lika mycket energifönsterrenovering med energiglas!

Bättre inomhuskomfort med mindre energi

Varje grad du sänker innetemperaturen med ger en besparing på ca 5% av uppvärmningskostnaden. Efter en fönsterrenovering med energiglas kan innetemperaturen normalt sett sänkas ett par grader med bibehållen komfort inne. Detta är möjligt tack vare att energiläckaget genom fönstren halveras.