Energiglas sätts i din befintliga fönsterbåge

Energiglas

När man renoverar äldre 2- eller 3-glasfönster till fönster med energiglas får man fönster som håller värmen kvar inomhus. Detta utan kostsamma fönsterbyten med ev. förändringar av fasaden som följd. Renoveringen gör helt enkelt dina gamla fönster lika vackra som förr, men bättre och mer energibesparande!

Vanligt fönsterunderhåll med skrapning, kittning och målning bör utföras cirka vart 10:e till 15:e år, men sparar ingen energi. Att samtidigt förbättra fönstren med energiglas sparar stora mängder energi till en mer kostnad som betalar sig relativt snabbt. Dessutom är det mycket billigare än att byta hela fönstret.

Det gamla innerglaset tas bort. Energiglaset placeras i den befintliga fönster karmen där det gamla innerglaset har suttit. Fönster karmar, foder m.m. förblir orörda och fasaden in takt. På detta vis minskas fönstrets ener giläckage med ca 50%.

Öppningsbara eller fasta fönster

Du väljer själv om fönstren ska vara öppningsbara eller fasta efter renoveringen. I det senare fallet byggs fönstret om till ett fast parti med högvärdiga energiglas. Metoden passar väldigt bra till balkongpartier och stora fönsterbågar.

Det är också en lämplig åtgärd vid fönster på låg höjd där man kommer åt att putsa glasen utifrån. Fördelarna med fasta bågar är bl.a. mindre ytor att putsa och ökad säkerhet.