Bullerskyddsbidrag

Buller

Många bostäder är utsatta för höga ljudnivåer på grund av trafikbuller. Äldre hus byggda före 1997 har fortfarande enklare fönster som inte isolerar så bra. För att dämpa ljudnivån inomhus kan man i dessa hus byta fönster eller sätta i ett tilläggsglas på de fönster som vetter mot gator med trafikbuller.

Bullerbidrag till fönster- eller glasbyte

Uddevalla kommun erbjuder under 2013-2015 en möjlighet att ansöka om bullerskyddsbidrag för fönsteråtgärder. Detta gäller fastigheter som utsätts för höga ljudnivåer enligt Tekniska nämndens kartläggning.

 

Läs mer om bullerskyddsbidrag på Uddevalla kommuns hemsida.