Planglas

GlasskarningplanglashyllaAnvändningen av glas i byggnader har under de senaste åren ökat kraftigt. Idag används glas inte enbart i fönster och fasader utan också som inredning i byggnader. Kunskap och ny teknik har kontinuerligt utvecklat planglasets egenskaper och tillämpningar, vilket har gjort planglas till ett mångfunktionellt byggmaterial med positiva energieffekter.

Fönsterglas eller planglas är glas för användning i fönster. I modern arkitektur är detta ett viktigt byggnadsmaterial. I äldre tider tillverkades fönsterglas med handblåsning i cylinderform, som sedan veks ut. Sedan utvecklades valsat glas och till sist floatglasmetoden, som idag är den vanligaste formen av glas.

Planglas kan sammanfogas genom laminering och fortfarande vara genomskinligt. En plastfolie, ofta av polyvinylbuturat (PVB), läggs mellan glasskivorna som smälts samman under tryck i en autoklav. Man kan dekorera direkt på en PVB-folie eller lägga tunna material som t ex en akvarell, fjädrar eller tyg mellan plastfolierna.

Blyinfattade kyrkfönster är exempel där planglas används både funktionellt och dekorativt. Man börjar med att göra ett originalmönster i skala 1:1 och numrerar bitarna. En kopia av originalmönstret används som mall då glasdelarna skärs ut. Delarna ges en blykant, löds samman och fixeras i en ram.

Vanligt klarglas släpper in solenergi, men på grund av den låga reflektionen i långvågsområde släpper den även ut rumsvärmen. Ett energisparglas har ytbehandlats så att långvågig strålning tillbakareflekteras in i rummet, medan kortvågig solenergi släpps igenom. Ytbehandlingen består i regel av en metall- eller metalloxidbeläggning på glaset. Energisparglasets beläggning innebär en försumbar ljusreduktion. För att öka energispareffekten monteras klarglas och energisparglas ihop i en flerglasruta, där energisparglaset då monteras mot rumssidan.

Ibland vill man förhindra att solenergi tränger in i byggnaden via fönsterytor, exempelvis i varma länder. I dessa fall använder man klarglas med ett ytskikt som reflektera solstrålningen. Den reflekterande beläggningen kan bestå av järnoxid eller kopparoxid som är delvis inbränd i glaset i samband med tillverkningen. Skiktet är inte helt osynligt för ögat och kan ha olika färger, som brons, silver eller guld. Solskyddsglas kan användas som enkelglas eller i en flerglasruta. I det senare fallet monteras solskyddsglaset mot utsidan med beläggningen mot insidan.

Svensk Planglasförening              Glasakademin