Olycksfågelgaranti

OlycksfågelBilglas

 

Om olyckan är framme

Glaskedjan erbjuder fr.o.m. maj 2013 alla sina privatkunder något nytt och för branschen helt unikt – Olycksfågelgaranti! Garantin har kommit till för att hjälpa kunderna att hålla sin nya vindruta hel lite längre. Fr.o.m den 2 maj 2013 får alla kunder som byter vindruta hos någon av Glaskedjans enheter en värdecheck som berättigar till gratis lagning av stenskott inom ett år!

– Detta är en helt unik garanti som syftar till att ge bilglaskunden lite extra hjälp att hålla sin ruta hel och fräsch längre, säger Jan Hansson, verkställande direktör för Glaskedjan i Sverige AB och tillägger:

– Självklart är det också ett sätt för oss att premiera våra bilglaskunder. Om man precis har bytt sin ruta och får ett stenskott kan man känna sig otursförföljd. Har man då riktig otur och väntar för länge med att laga det lilla stenskottet så kan det spricka och orsaka ett nytt kostsamt byte av rutan.

– Vi vill helt enkelt att våra kunder ska kunna åtnjuta en ny och hel vindruta lite längre!

Gratis lagning av stenskott

Garantin innebär att kunden inom ett år efter rutbytet får upp till tre stenskott lagade vid ett och samma tillfälle. Lagningen utförs helt utan kostnad för både kunden och kundens försäkringsbolag.

– Vid byte av vindrutan får kunden en värdecheck som det är vikitgt att spara. Denna check berättigar kunden till nyttjande av Olycksfågelgarantin, förklarar Jan.

Förutsättningarna för att garantin ska gälla är att kunden har värdechecken med sig och att bilen har samma ägare och är försäkrat i samma försäkringsbolag som vid rutbytet. Erbjudandet gäller endast privatpersoner och max 3 lagningsbara stenskott vid ett och samma tillfälle inom 12 månader från rutbytet.