Isolerglas

Fönsterglasets ursprungliga funktion att skapa utsikt och släppa in solljus samtidigt som det skyddade mot väder och vind har under senare år radikalt förändrats. Idag är glaset en av de viktigaste komponenterna för att skapa komfort i byggnader. Med dagens glastyper kan vi bidra till bästa möjliga inomhusklimat, med minskad energiförbrukning och miljöpåverkan som följd. I de flesta fall kan dessa funktioner kombineras med smutsavvisande funktion och/eller inbyggd spröjs. Den ursprungliga funktionen för fönsterglas var att släppa in dagsljus och skapa genomsikt, samtidigt som det gav skydd mot väder och vind. Glasets grundfunktion är fortfarande densamma, men nu kan vi åstadkomma mycket mera i en och samma kombination. Idag är målsättningen att skapa bästa möjliga inomhusklimat till lägsta möjliga energiförbrukning och miljöpåverkan. Tack vare avancerad förädlingsteknik har glaset utvecklats till den kanske viktigaste byggkomponenten i det här arbetet. Kraven på glaskonstruktionen är helt olika i en byggnad med värmeöverskott (till exempel kontor) jämfört med byggnader med värmeunderskott (till exempel bostäder). Energisparglas förbättrar inomhusklimatet genom att minska kallraset och strålningsdraget. Dessutom reducerar de behovet av uppvärmning och bidrar på så vis både till en bättre miljö på vårt klot och till lägre energiräkningar för fastighetsägaren. Ett energiglas i isolerrutan är fullt tillräckligt för normala fönsterstorlekar. Men vill du njuta av större och högre fönster krävs det lite mer för att bli kvitt kallras och strålningsdrag.