Sliten vindruta

Trafikfara att köra med sliten vindruta

Slitage och skador på vindrutan leder till en oönskad spridning av ljuset. Det kan handla om t.ex. gatubelysning eller strålkastarna hos mötande trafik som blir besvärande och försämrar sikten för dig som förare.

avstand

Problemet med sliten vindruta blir särskilt märkbart vid mörkerkörning, då man behöver bästa möjliga siktförhållande. Det kan därför vara rent av trafikfarligt att åka omkring med en sliten vindruta.

Statlig studie

I en simulatorstudie lät Statens Väg- och trafikforskningsinstitut 24 försökspersoner mellan 23 och 64 år köra med tre vindrutor med olika förslitningsgrad. En ruta var ny, en hade suttit på en bil i 15 000 mil och en i 35 000 mil. Bilen kördes i 40 km/timme i bländande solsken med vindrutor med olika ålder och förslitningsgrad. Förarnas reaktionssträcka studerades. Redan efter cirka 8.000 mil försämras sikten och innebär en trafikfara vid möte i lågt stående sol, mörker eller regn. Med en ny vindruta upptäcks ett hinder i snitt på 199 meters avstånd. Med en vindruta som suttit i 15.000 mil upptäcks ett hinder i snitt på 90 meters avstånd. Med en vindruta som suttit i 35.000 mil upptäcks ett hinder i snitt på 70 meters avstånd.

Källa: VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.